gototopgototop

مقالات موضوعی

دليل بروز يبوست در زمان حاملگي چيست؟

تصویر

دليل بروز يبوست در زمان حاملگي چيست؟ ....يبوست مشكلي شايع در حاملگي است و حداقل نيمي از زنان حامله دچار آن مي شوند   يبوست مشكلي شايع در حاملگي است و حداقل نيمي از زنان حامله دچار آن مي شوند. اين مشكل ناشي از فشار رحم در حال بزرگ شدن بر روي ركتوم (راست روده - قسمت انتهايي روده بزرگ كه به مقعد ختم مي شود) و...


ادامه ی مطلب

وقتی حرف های نامزدها ته می کشد

تصویر

خانمی با خوشحالی از سر کار به خانه می آید به شوهرش خبرهای خوبی بدهد. وقتی به خانه می رسد با هیجان به شوهرش اطلاع می دهد که در شغلش ترفیع یافته است و می خواهد جزئیات را مو به مو با او در میان بگذارد. اما شوهر، طبق معمول   تمایلی به صحبت کردن و یا شنیدن نشان نمی دهد.... او تنها لبخندی می زند و تبریک می گوید و...


ادامه ی مطلب

تله موش

تصویر

موش ازشکاف دیوارسرک کشید تا ببیند این همه سروصدا برای چیست؟ مرد مزرعه دار تازه از شهر رسیده بود و بسته ای با خود آورده بود و زنش با خوشحالی مشغول باز کردن بسته بود.   موش لب هایش را لیسید و با خود گفت: « کاش یک غذای حسابی باشد.» اما همین که بسته را باز کردند، از ترس تمام بدنش به لرزه افتاد؛ چون صاحب مزرعه...


ادامه ی مطلب

گروههای خدماتی ثبت شده

هفت سین سیتی سنتر اصفهان

گروه هنری پویان

موسسه تشریفاتی پایتخت

آرایشگاه یلدا

گالری سفره عقد نفیس

Ulti Clocks content

مقالات خواندنی جشن یاب